ЦЕНИ

 


 

ЦЕНИ ЗА ДЕЦА

( за учебната 2019 – 2020 )

ВНОСКА ДАТА ЦЕНА
ПЪРВА 05.09.2018 348 лева
ВТОРА 15.11.2018 253 лева
ТРЕТА 15.01.2019 253 лева
ЧЕТВЪРТА 15.03.2019 253 лева

* Такса за 1 /една/ учебна година – 1 107 лв.

* При заплащане на цяла такса – 10 % отстъпка – 996 лв.

* В цената не се включва учебник и учебна тетрадка.

* При записване на 2 деца /брат, сестра/, от таксата на второто дете има 5 % отстъпка от всяка вноска.

 

 

ЦЕНИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ВНОСКА ДАТА ЦЕНА
ПЪРВА При сформиране на група 215 лева
ВТОРА При сформиране на група 130 лева

* Цена за 90 уч.ч. – 345 лв.

* При заплащане на пълна такса  – 5 % отстъпка.

* В цената не се включва учебник и учебна тетрадка.

* При записване на следващо ниво – 5 % отстъпка от цялата такса.

 

 

ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Седмица бр./ часа ЦЕНА  за  МЕСЕЦ
Един път 2 уч.часа 180 лева
Два пъти 2 уч.часа 250 лева
Три пъти 2 уч.часа 300 лева

* В цената не се включва учебник и учебна тетрадка.