Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ


  • Учебната година за учениците започва на 18.09.2018 г. и завършва на 15.06.2019 г.
  • Групите са между 5 – 12 курсисти.
  • Учениците влизат сами в учебен център ELFA, като наш служител ги посреща и настанява в учебната зала. Родителите на по-малките деца ги чакат отвън в часа, в който свършват.
  • Закъснението не е желателно, тъй като се нарушава учебния процес!!! Изключването на мобилните телефони (дори и от вибрация) е задължително!
  • Точните дни и часове /както при деца, така и при възрастни/ ще бъдат потвърдени при записване на съответния курс.
  • Таксите за индивидуално обучение се заплащат до 5 число на текущия месец.
  • Сформираме групи и за корпоративни клиенти по месторабота (Общ или Бизнес английски).