ЕТИКЕТ


 

 

Учениците влизат сами в учебен център Elfa, като наш служител ги посреща и настанява в учебната зала. Родителите на по-малките деца ги чакат отвън в часа, в който свършват.

Закъснението не е желателно, тъй като се нарушава учебния процес! Изключването на мобилните телефони (дори и от вибрация) е задължително!

Точните дни и часове /както при деца, така и при възрастни/ ще бъдат потвърдени при записване на съответния курс.

Таксите за индивидуално обучение се заплащат до 5 число на текущия месец.

Сформираме групи и за корпоративни клиенти по месторабота (Общ или Бизнес английски).

Групите са между 5 – 12 курсисти.

Elfa Ви желае успех!